Obchodní podmínky

[icon_box icon_style=“large“ title=“Potvrzení objednávky“ icon=“check“ color=“#000000″]Potvrzení objednávky do druhého pracovního dne.[/icon_box][icon_box icon_style=“large“ title=“Dodání“ icon=“truck“ color=“#000000″]Dodání do 7 pracovních dní, pokud je zboží skladem.[/icon_box][icon_box icon_style=“large“ title=“Poštovné“ icon=“dropbox“ color=“#000000″]Poštovné zdarma pro objednávky větší než 3000 Kč a dále pro členky BE klubu. Členky BE klubu mohou uplatnit poštovné zdarma zadáním slevového kódu, který obdrží při návštěvě naší prodejny.[/icon_box][icon_box icon_style=“large“ title=“Vrácení“ icon=“mail-reply“ color=“#000000″]Možnost vrácení zboží do 14 dní. Balíček výrazně označte jako „Vrácení“ a pošlete na adresu: BraExpert, e-shop, Vodičkova 34 (pasáž), 110 00 Praha 1[/icon_box][icon_box icon_style=“large“ title=“Reklamace“ icon=“cog“ color=“#000000″]Reklamace zboží vyřešíme do 30 dní. Balíček výrazně označte jako „Reklamace“ a pošlete na adresu: BraExpert, e-shop, Vodičkova 34 (pasáž), 110 00 Praha 1.[/icon_box]

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Prodávající

BraExpert e-shop, Vodičkova 34, 110 00 Praha 1

Caresse bra, s.r.o., IČ: 24240052, DIČ: CZ24240052

Předmět smlouvy

Zboží uvedené v objednávce. Zboží v našem e-shopu může být i výprodejového charakteru, tj. zboží starších kolekcí. Zboží lze posuzovat jako nové a nepoškozené, pokud u zboží není výslovně uvedeno jinak.

Kupující

Zákazník, který objedná zboží prostřednictvím BraExpert e-shopu. Za správnost a úplnost údajů odpovídá kupující.

Objednávka

Objednávka je závazná. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s obchodními a reklamačními podmínkami. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Prodávající má též právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mail kupujícího.

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dodání a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu.

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží prostřednictvím České pošty a to formou obchodního balíku na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího avízem prostřednictvím e-mailu. V případě nezastižení adresáta je zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji může kupující vyzvednout. Po uplynutí 10 dní je zásilka vrácena odesílateli. Zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná. Pokud si kupující zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě 10 dnů a neinformuje prodávajícího o tom, že si zásilku nemůže převzít, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky.

Částka účtována za poštovné je 50,- Kč při platbě převodem, a 100,- Kč za dobírku vč. DPH. Poštovné neúčtujeme členkám BE klubu, které uplatní v nákupním košíku slevový kód na dopravu zdarma. Slevový kód dostanou členky BE klubu na našich prodejnách. Dále poštovné neúčtujeme při objednávce nad 3000 Kč. Doprava zdarma není nárokovatelná, a o její účtování má právo rozhodnout dodavatel.

Zboží odesílané na Slovensko se řídí platnými tarify České pošty s.p. pro doručení na dané území. V tomto případě se o ceně za dopravu, popř. způsobu dopravy domlouvá prodávající individuálně s kupujícím a to buď e-mailem nebo telefonicky.

Zboží je možné také vyzvednout osobně na všech pobočkách BE. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách, v sekci Kontakty.

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit při převzetí zboží dobírkou, nebo platbou na účet 2801004342/2010 předem.

Při platbě převodem na účet a dobírkou (poštovní poukázkou) na účet, dle zákona o evidenci tržeb, nejsou formální znaky evidované tržby dle § 5 ZoET naplněny, a tudíž nepodléhají evidenci tržeb.

Platby při osobním převzetí jsou evidovány dle zákona o EET. Tato tržba je evidovanou tržbou na našich kamenných prodejnách. Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit do 14 dnů ode dne doručení bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, kontaktujte nás písemně na e-mail braexpert@braexpert.cz, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo Vašeho bankovního účtu, na který budou vrácené peníze poslány. Nepoškozené a nenošené zboží včetně připevněné etikety a v původním obalu nám zašlete zpět na adresu: BraExpert, e-shop, Vodičkova 34 (pasáž), 11000 Praha 1. Balíček označte jako „Vrácení“. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem (nejpozději však do 10 pracovních dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku a to převodem peněz na zákazníkův bankovní účet.

Pokud na výrobku bude znát opotřebování nebo bude odstřižená etiketa, prodejce nemá povinnost uznat odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady. Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.

Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že s osobními daty zákazníků je nakládáno v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, příp. číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, telefon: +420 296 366 360, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ADR dostupné na webové stránce adr.coi.cz.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kontakt (pro doručování a komunikaci):

BraExpert, Vodičkova 34 (pasáž), 110 00 Praha 1

e-mail: braexpert@braexpert.cz

tel. 737 279 361

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Prodávající

BraExpert e-shop, Vodičkova 34, 110 00 Praha 1

Caresse bra, s.r.o., IČ: 24240052, DIČ: CZ24240052

Předmět smlouvy

Zboží uvedené v objednávce. Zboží v našem e-shopu může být i výprodejového charakteru, tj. zboží starších kolekcí. Zboží lze posuzovat jako nové a nepoškozené, pokud u zboží není výslovně uvedeno jinak.

Kupující

Zákazník, který objedná zboží prostřednictvím BraExpert e-shopu. Za správnost a úplnost údajů odpovídá kupující.

Objednávka

Objednávka je závazná. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s obchodními a reklamačními podmínkami. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Prodávající má též právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mail kupujícího.

Ceny

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dodání a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu.

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží prostřednictvím České pošty a to formou obchodního balíku na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího avízem prostřednictvím e-mailu. V případě nezastižení adresáta je zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji může kupující vyzvednout. Po uplynutí 10 dní je zásilka vrácena odesílateli. Zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná. Pokud si kupující zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě 10 dnů a neinformuje prodávajícího o tom, že si zásilku nemůže převzít, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky.

Částka účtována za poštovné je 50,- Kč při platbě převodem, a 100,- Kč za dobírku vč. DPH. Poštovné neúčtujeme členkám BE klubu, které uplatní v nákupním košíku slevový kód na dopravu zdarma. Slevový kód dostanou členky BE klubu na našich prodejnách. Dále poštovné neúčtujeme při objednávce nad 3000 Kč. Doprava zdarma není nárokovatelná, a o její účtování má právo rozhodnout dodavatel.

Zboží odesílané na Slovensko se řídí platnými tarify České pošty s.p. pro doručení na dané území. V tomto případě se o ceně za dopravu, popř. způsobu dopravy domlouvá prodávající individuálně s kupujícím a to buď e-mailem nebo telefonicky.

Zboží je možné také vyzvednout osobně na všech pobočkách BE. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách, v sekci Kontakty.

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit při převzetí zboží dobírkou, nebo platbou na účet 250617150/0300 předem.

Při platbě převodem na účet a dobírkou (poštovní poukázkou) na účet, dle zákona o evidenci tržeb, nejsou formální znaky evidované tržby dle § 5 ZoET naplněny, a tudíž nepodléhají evidenci tržeb.

Platby při osobním převzetí jsou evidovány dle zákona o EET. Tato tržba je evidovanou tržbou na našich kamenných prodejnách. Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit do 14 dnů ode dne doručení bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, kontaktujte nás písemně na e-mail braexpert@braexpert.cz, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo Vašeho bankovního účtu, na který budou vrácené peníze poslány. Nepoškozené a nenošené zboží včetně připevněné etikety a v původním obalu nám zašlete zpět na adresu: BraExpert, e-shop, Vodičkova 34 (pasáž), 11000 Praha 1. Balíček označte jako „Vrácení“. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem (nejpozději však do 10 pracovních dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku a to převodem peněz na zákazníkův bankovní účet.

Pokud na výrobku bude znát opotřebování nebo bude odstřižená etiketa, prodejce nemá povinnost uznat odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady. Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.

Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že s osobními daty zákazníků je nakládáno v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, příp. číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, telefon: +420 296 366 360, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ADR dostupné na webové stránce adr.coi.cz.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kontakt (pro doručování a komunikaci):

BraExpert, Vodičkova 34 (pasáž)110 00 Praha 1

e-mail: braexpert@braexpert.cz

tel. 737 279 361

Napsat komentář